Amie Marie Hair Salon

123 1/2 Boston St

Salem MA 01970

978-740-9290